Horaris

A “El Xiulet” disposem d’un ventall ampli d’horaris. Cal recordar que el temps màxim d’estada d’un infant a l’escola serà de 8 hores diàries, per aquest motiu des de l’escola tenim flexibilitat horària que permet diferents opcions d’assistència a l’escola pels infants i les seves famílies.

SERVEIS

HORARI

ARRIBADA

RECOLLIDA


Acollida

Escola bressol MATÍ

Ludoteca migdia

Menjador

Escola bressol TARDA

8.00 a 9.00

9.00 a 12.00

12.00 a 13.00

12.00 a 15.00

15.00 a 17.00

8.45 a 9.15

15.00 a 15.30

15.00 a 15.30

16.45 a 17.00


*El mesos de setembre i juliol l’horari escolar variarà a la jornada intensiva, l’escola oferirà el seu servei de 8.00 h a 15.00 h.