Horaris

A El Xiulet disposem d’un ampli ventall d’horaris. Cal recordar que el temps màxim d’estada d’un infant a l’escola bressol serà de 8 hores diàries, per aquest motiu des de l’escola tenim flexibilitat horària que permet diferents opcions d’assistència a l’escola pels infants i les seves famílies.

SERVEIS

HORARI

ARRIBADA

RECOLLIDA


Acollida

Escola bressol MATÍ

Ludoteca migdia

Menjador

Escola bressol TARDA

8.00 a 9.00

9.00 a 12.00

12.00 a 13.00

12.00 a 15.00

15.00 a 17.00

8.45 a 9.15

15.00 a 15.30

15.00 a 15.30

16.45 a 17.00


*El mes de juliol l’horari escolar variarà a la jornada intensiva, l’escola oferirà el seu servei de 8.00 h a 15.00 h.

*Aclariments respecte al nou curs escolar:

Periode d’adaptació de setembre:

Dates: del 5 al 9 de setembre del 2022. (jornada intensiva)

Horari del servei d’escola bressol: De dilluns a divendres , de 9.00 a 12.00h.

Servei menjador: No s’ofereix. / Servei d’acollida (despertador): No s’ofereix. / Servei de permanència (ludoteca migdia): No s’ofereix.

Del 12 de SETEMBRE al JUNY:

Horari del servei d’escola bressol: De dilluns a divendres, de 9.00 a 12.00h i de 15.00 a 17.00h.

Servei menjador: de 12.00 a 15.00h./ Servei d’acollida (despertador): de 8.00 a 9.00h./ Servei de permenència (ludoteca migdia): de 12.00 a 13.00h.